محوطه اسقاط

محوطه اسقاط

  • توسط |
  • نظرات خاموش

روند لاک پشتی خروج خودروهای فرسوده و خارج نشدن حتی یک خودروی فرسوده از چرخه حمل و نقل در فاصله سال های ۹۰ تاکنون ،حالا این نگرانی را به وجود آورده که مبادا این طرح نیز به سرنوشت طرح های مشابه نیمه کاره به حال خود رها شود.

به نظر می‌رسد باید دلایل استقبال کمرنگ مالکان از جایگزینی و حذف خودروهای فرسوده بررسی و تدابیر لازم برای تسریع در این اقدام اتخاذ شود.

به هر حال آنچه پر واضح است اینکه سرمایه گذاری بیشتر دولت، اعطای تسهیلات و کاهش بوروکراسی اداری و بانکی مؤثرترین راهها برای تسریع در خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل به شمار می روند.