آیا برای خرید خودرو وارداتی باید خودرو فرسوده را اسقاط کرد؟

  • صفحه اصلی / آیا برای خرید خودرو وارداتی باید خودرو فرسوده را اسقاط کرد؟

آیا برای خرید خودرو وارداتی باید خودرو فرسوده را اسقاط کرد؟

این ذهنیت‌ها در حالی است که رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده  گفته، اشخاص حقیقیِ متقاضی واردات خودرو، هیچ نیازی به داشتن خودرو فرسوده به نام خود ندارند. به گفته او، حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودروست.

هر فردی که خودرو کارکرده و اسقاطی دارد، با مراجعه به یکی از ۲۲۰ مرکز اسقاط در سطح کشور مراحل اسقاط خودرو خود را طی می‌کند و در پایان گواهی اسقاط برای خودرو او صادر می‌شود. افراد نوعا این گواهی را در اختیار مراکز اسقاط گذاشته و به ازای آن پول می‌گیرند تا آن را برای خرید خودرو تازه هزینه کنند.

«محمود مشهدی‌شریف» رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط نیز اعلام کرده، انجمن صنفی مراکز اسقاط با پشتیبانی ۲۲۰ مرکز اسقاط در سطح کشور، آماده عرضه ۴۰ هزار گواهی اسقاط با نرخ ۳۵ میلیون تومان به تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت است.

با این وصف، این گواهی به میزان کافی و با قیمت ۳۵ میلیون تومان موجود است و موجود بودن آنها (قوت در عرضه) با وجود تقاضای جدید ایجادشده، می‌تواند مانع سوداگری در این زمینه شود.

ارسال نظر