تخصیص تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی

تخصیص تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی

تخصیص تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی برای وارد کنندگان کامیون های زیر ۳سال ساخت،در صورت اسقاط کامیون

به گزارش تین نیوز هب نقل از خبرنگار مهر، علی وکیلی مدیرکل واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که ارائه گواهی اسقاط کامیون‌های فرسوده در برابر واردات کامیون‌های زیر ۳ سال ساخت، در صورت صرف نظر واردکننده از دریافت تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی، الزامی نیست.

شرکت اروم خودروصنعت شایان آذربایجان همکاری خود را جهت اقساط خودروهای سبک و سنگین اعلام میدارد.

ارسال نظر