طرح جایگزینی خودرو های فرسوده سایپا

طرح جایگزینی خودرو های فرسوده سایپا

برای شرکت در طرح جایگزینی سایپا می بایست  ابتدا در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام کرد.  اطلاعات خودروی فرسوده اعم از این متقاضیان باید شناسه منحصر به (VIN)، شماره موتور و شاسی آن به همراه اطلاعات فردی شخص متقاضی در این سامانه ثبت می گردند.‌ بعد از انجام احراز هویت، مراحل تکمیلی ثبت‌نام صورت می گیرد.

منتخبین قرعه کشی سایپا تا شصت روز فرصت دارند که به‌ مراکز اسقاط خودرو های فرسوده مراجعه نمایند.

ارسال نظر