علت تعلل در روند اسقاط خودرو مشخص شد

علت تعلل در روند اسقاط خودرو مشخص شد

احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: برنامه ما این بود که ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج و خودرو نو جایگزین شود، این در حالی است که از این رقم فقط ۱۲ هزار خودرو  در سال گذشته جایگزین شد.

دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت: متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده بابت تحویل خودروی فرسوده خود مبلغی دریافت نخواهند کرد.

او گفت: علت تعلل در روند اسقاط خودرو را کوتاهی وزارت صمت در تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌داند.

ارسال نظر