فرسودگی ۳۷ درصدی خودرو های کشور

فرسودگی ۳۷ درصدی خودرو های کشور

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: براساس آمار موجود از ۳۵ میلیون و ۱۵۹ هزار دستگاه انواع خودرویی که در سطح کشور تردد می‌کند، ۱۳ میلیون و ۵۱ هزار دستگاه خودرو فرسوده است.

محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با بیان اینکه سوخت خودروهای فرسوده دو برابر سوخت خودروهای نو شماره است، گفت: به ازای هر ۴ دستگاه خودرویی که شماره گذاری می‌شود یک دستگاه باید اسقاط شود.

وی با اشاره به سن فرسودگی خودروهای شخصی با نوع سوخت بنزینی و گازسوز افزود: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، سن فرسودگی خودروهای شخصی ۲۰ سال تعیین شده است، همچنین سن فرسودگی خودورهای عمومی از قبیل تاکسی ۱۲ سال اعلام شده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: هم اکنون از ۲۱ میلیون دستگاه خودروی شخصی، یک میلیون و ۳۰۰ دستگاه فرسوده و از ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی ۱۹۰ هزار خودرو فرسوده اس

ارسال نظر