۷ شرط ثبت نام در طرح جایگزینی خودرو های فرسوده

  • صفحه اصلی / ۷ شرط ثبت نام در طرح جایگزینی خودرو های فرسوده

۷ شرط ثبت نام در طرح جایگزینی خودرو های فرسوده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت در طرح جدید فروش خودروها در سامانه یکپارچه، محدودیت هایی برای شرکت در طرح خودرو فرسوده در نظر گرفته است.
محدودیت های ثبت‌نام در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سامانه یکپارچه عبارتند از داشتن گواهینامه رانندگی دارای اعتبار، عدم خرید یا تحویل خودرو از خودروسازان داخلی در ۴۸ ماه گذشته، خودروی فرسوده باید مدل ۱۳۸۵ و یا قبل از آن باشد، پلاک و سند خودرو نیز بنام متقاضی ثبت‌نام باشد.

در این طرح داشتن پلاک فعال جزو محدودیت‌ها نیست اما درصورت ثبت‌نام، متقاضی در محاسبه زمان تحویل خودروی خریداری شده باید به اولویت تخصیص یافته، مدت زمانی بالغ بر ۲ ماه را نیز به عنوان حداقل زمان فرآیند اسقاط را نیز در نظر بگیرد.
شرایط ثبت نام برای طرح اسقاط خودرو در سامانه یکپارچه به شرح زیر است:
 ۱ -داشتن گواهی نامه دارای اعتبار
 ۲- گذشت ۴۸ ماه از خرید آخرین خودرو از شرکت های خودروسازی
 ۳ -داشتن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی
 ۴- خودروی فرسوده حداقل مدل ۱۳۸۵ یا به قبل باشد
 ۵ -پلاک و سند خودرو باید به نام متقاضی باشد وکالت نامه مورد قبول نیست
 ۶ -داشتن پلاک فعال محدودیت نیست  
 ۷- به فرایند ثبت نام خودروهای فرسوده ۲ ماه اضافه می شود

ارسال نظر