خدمات

طرح نقدی

[SLGF id=697] طرح نقدی (بدون جایگزین) خودرو فرسوده ۹۶ طرح نقدی خودرو فرسوده چیست ؟ طرح های

طرح جایگزینی خودرو فرسوده(سایپا)

[SLGF id=698] طرح جایگزین خودرو فرسوده ۹۶ طرح جایگزین خودرو فرسوده آغاز ثبت نام  شرایط ، مدارک

طرح جایگزینی خودرو فرسوده(ایرانخودرو)

متقاضی محترم در حال حاضر طرح جایگزینی خودرو فرسوده ایرانخودرو فعال نمیباشد و در صورت شروع طرح

طرح نقدی تاکسی های فرسوده برون شهری

مرکز اسقاط شایان صنعت ارومیه جهت از رده خارج کردن تاکسی های فرسوده برون شهری از ناوگان

طرح خودرو فرسوده دولتی

ارگان یا اداره محترم در صورت وجود خودرو فرسوده با شماره مرکز ( 32723688-044 ) تماس بگیرید

طرح کامیون های فرسوده

متقاضی محترم در حال حاضر طرح کامیون های فرسوده فعال نمیباشد و در صورت شروع طرح در

3000

مشتریان

2500

پروژه ها

1000

جایزه