طرح خودرو فرسوده دولتی

طرح خودرو فرسوده دولتی

ارگان یا اداره محترم در صورت وجود خودرو فرسوده با شماره مرکز ( ۳۲۷۲۳۶۸۸-۰۴۴ ) تماس بگیرید تا با آن اداره محترم هماهنگی های لازم صورت پذیرد.