طرح جایگزینی خودرو فرسوده(ایرانخودرو)

طرح جایگزینی خودرو فرسوده(ایرانخودرو)

متقاضی محترم در حال حاضر طرح جایگزینی خودرو فرسوده ایرانخودرو فعال نمیباشد و در صورت شروع طرح در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر